Η εταιρεία μας σεβόμενη την γενικότερη δυσκολία της αγοράς  εξασφάλισε για τους πελάτες της νέους τρόπους παράδοσης.

Οι παραδόσεις πλέον γίνονται από τα εργοστάσια εξωτερικού Jacuzzi – Laufen – Samo στους Έλληνες πελάτες (εισαγωγικές επιχειρήσεις ειδών υγιεινής & πλακιδίων) με ευθύνη και έξοδα των εργοστασίων παραγωγής, δημιουργώντας σταθερά κοστολόγια αγορών δίνοντας την δυνατότητα σε κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση να προσφέρει ακόμα χαμηλότερες τιμές στον τελικό καταναλωτή.