Δε χρειάζονται άδεια και τοποθετούνται μέσα ή έξω από το έδαφος !