Περιγραφή

8.1033.4.000.111.1

Νιπτήρας 60 x 46 cm
χωρίς υπερχείλιση
Με μία οπή για μπαταρία
Τοποθέτηση σε τοίχο ή πάγκο