Περιγραφή

8.1096.3.000.104.1

 

Νιπτήρας 60 x 46.5 cm
PRO S Με μία οπή μπαταρίας
Τοποθέτηση σε τοίχο ή σε έπιπλο