Περιγραφή

8.1143.3.000.112.1

LIVING

Νιπτήρας για πάγκο 36 x 36 cm
SAPHIRKERAMIK χωρίς υπερχείλιση