Περιγραφή

8.1371.4.000.104.1

MIO Νιπτήρας Α.Μ.Ε.Α. 64 x 55 cm B = 28 cm
Με μία οπή μπαταρίας