Περιγραφή

8.2071.2.000.000.1

MIO-N Κρεμαστή Λεκάνη

 

8.9171.1.000.063.1

MIO Κάθισμα, με αργό κλείσιμο

 

**Η τιμή πώλησης αφορά μόνο τη λεκάνη