Περιγραφή

8.2595.2.000.231.1

PRO A

Λεκάνη Χ.Π. Back-to-Wall  – Π.Σ./Κ.Σ.

 

8.2995.3.000.291.1

PRO A

Καζανάκι Χ.Π. Παροχή νερού κάτω

 

8.9496.6.000.000.1

PRO A

Κάθισμα SLIM, με αργό κλείσιμο 

Για λεκάνη κρεμαστή ή back-to-wall PRO A 8.2595.2.000.231.1

 

**Η τιμή πώλησης αφορά μόνο τη λεκάνη