Περιγραφή

8.2771.3.000.242.1

MIO Καζανάκι Χ.Π.
Παροχή νερού κάτω