Περιγραφή

50 ταινίες τεστ νερού για Οξυγόνο, ΡΗ, αλκαλικοτητα

Προϊόν Αμερικής

Τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ, οδηγίες και προφυλάξεις υπάρχουν στις συσκευασίες.
Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από λάθος χρήση.
Προϊόντα που προορίζονται για κολυμβητικές πισίνες ΚΑΤΑΣΤΡEΦΟΥΝ τα Spa και εγκυμονούν κινδύνους για τον χρήστη.