Περιγραφή

Συσκευασία: 1Kg
Σκόνη υποβιβασμού βαθμού του PH.
Δοσολογία
Οι ιδανικές τιμές του PH είναι μεταξύ 7,2 – 7,6.
11gr/1,000Lt νερού κατεβάζουν τον δείκτη PH κατά 0,1.
Ύστερα από 30 λεπτά ελέγξτε εάν το PH έχει αποκατασταθεί.

Όταν οι τιμές είναι μεταξύ 7,2 – 7,6 , μπορείτε να κάνετε χρήση του Spa, ύστερα από 30 λεπτά.

Σημειώστε ότι υπάρχει πιθανότητα να επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αρκετές φορές μέχρι να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, οδηγίες και προφυλάξεις υπάρχουν στις συσκευασίες.
Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από λάθος χρήση.
Προϊόντα που προορίζονται για κολυμβητικές πισίνες ΚΑΤΑΣΤΡEΦΟΥΝ τα Spa και εγκυμονούν κινδύνους για τον χρήστη.