Περιγραφή

8.2295.1.000.000.1

PRO B

Λεκάνη δαπέδου Απλή       12,5 cm