Περιγραφή

8.1296.2.000.142.1

PRO B

Νιπτήρας Πάγκου 42 x 42 cm
χωρίς υπερχείλιση