Περιγραφή

 

8.1296.4.000.142.1

PRO B

 

PRO B Νιπτήρας Πάγκου 52 x 39 cm
χωρίς υπερχείλιση