Περιγραφή

8.2442.6.000.000.1

PURE Λεκάνη Χ.Π. Back-to-Wall
Π.Σ./Κ.Σ.

 

8.2842.2.000.288.1

PURE Καζανάκι Χ.Π. Παροχή νερού στο πλάι

 

8.9342.2.300.063.1

PURE Κάθισμα SLIM, με αργό κλείσιμο

 

**Η τιμή πώλησης αφορά μόνο τη λεκάνη