Περιγραφή

8.2371.6.000.000.1

MIO Λεκάνη Χ.Π.
8.2371.6.000.000.1 Π.Σ./Κ.Σ.

 

8.2771.3.000.242.1

MIO Καζανάκι Χ.Π Παροχή νερού κάτω

 

8.9271.2.300.000.1

MIO Κάθισμα, με αργό κλείσιμο

 

**Η τιμή πώλησης αφορά μόνο τη λεκάνη