Περιγραφή

8.2842.2.000.281.1

PURE Καζανάκι Χ.Π.
Παροχή νερού στο πλάι