Περιγραφή

8.1743.1.000.104.1

Νιπτήρας 50x 46 cm

Με υπερχείλιση και μια οπή μπαταρίας

*τοποθέτηση σε τοίχο