Περιγραφή

8.1695.2.000.112.1

PRO S

Νιπτήρας Πάγκου 60×40 cm

χωρίς υπερχείλιση